Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Skip Navigation Linksinici > Prepara el teu viatge > Abans embarcar te > Persones amb mobilitat reduïda


persones amb mobilitat reduïda

pujar

reserves per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)

reserves per a persones amb mobilitat reduïda PMR

Pots reservar el teu bitllet a través del nostre contact center trucant al 902 45 46 45 o a la finestreta específica per a persones amb mobilitat reduïda de l'estació marítima del port d'embarcament. Aquesta reserva es realitzarà per rigorós ordre de petició.

Si fas la reserva als punts de venda de l'estació marítima, hauràs d'omplir el "Document informatiu per a passatgers amb mobilitat reduïda" acceptant les condicions i els advertiments sobre el desenvolupament del viatge, formulari que hauràs de tornar al personal d'assistència una vegada omplert i signat.

En cas que facis la reserva a través del  902 45 46 45, t'informaran de les condicions d'aquest procediment i les acceptaràs mitjançant la signatura del formulari a l'hora de recollir la targeta d'embarcament.

Trasmediterranea podrà exigir que les persones amb mobilitat reduïda vagin acompanyades per una altra persona capaç de facilitar l'assistència requerida quan resulti estrictament necessari.

El nostre personal del port d'embarcament pot exigir, en el moment de la reserva, la documentació justificativa del tipus de discapacitat al·legada o l'assistència especial sol·licitada pel passatger.

A totes les estacions marítimes i els vaixells disposem de cadires de rodes, tot i que et recomanem que, si en necessites una, portis la teva pròpia i qualsevol altre element que necessitis, com ara medicaments, aparells per a teràpia, etc.

 
pujar

punt de trobada

T'informarem de la ubicació del punt de trobada al port de sortida. Com a norma general, s'estableix que el punt de trobada serà la finestreta de venda de bitllets/Check-in marcada amb les sigles PMR i que es troba a l'interior de l'estació marítima.

Si viatges amb el teu vehicle, el personal responsable de la recepció de vehicles t'informarà sobre el punt de trobada. Trasmediterranea té habilitades diverses places en lloc preferent i assenyalades amb el símbol SIA, que seran les primeres a accedir al vaixell excepte si el criteri del personal de la companyia present a l'hora de l'embarcament considera millor una altra opció.

Si accedeixes a l'estació marítima sense vehicle seràs rebut pel nostre personal identificat, que es farà càrrec de tu fins que siguis rebut pel personal del vaixell.

En tots els casos, has de presentar-te al punt de trobada designat o a l'esplanada de vehicles amb una antelació mínima de 2 hores abans de la sortida fixada del vaixell.

 
pujar

ajuda a l'embarcament i acomodament

Et donarem la informació referent a l'estació marítima i a la prestació del servei d'assistència. Si no desitges assistència a l'estació marítima, fixarem directament un moment i lloc per a l'embarcament. De qualsevol manera, podràs sol·licitar l'ajuda del nostre personal d'assistència en qualsevol moment.

Si vols, el personal d'assistència t'acompanyarà amb el teu equipatge fins al taulell de facturació, proporcionant-te si fos necessari els mitjans materials addicionals. Igualment, t'assistirem en tots els tràmits de facturació i controls de seguretat necessaris, comprovant que les dades i necessitats específiques del PMR són correctes.

En el moment de l'embarcament, si vols o si és necessari, el personal d'assistència t'ajudarà en la comprovació de la targeta d'embarcament i la identitat del passatger.

Les persones amb mobilitat reduïda embarcaran sempre abans que la resta dels passatgers, tret que es notifiqui un requeriment específic.


 

 
pujar

ajuda al desembarcament

Si vols o si és necessari, el personal d'assistència t'ajudarà a desembarcar des del portaló del vaixell i t'assistirà amb el teu equipatge, així com en els controls d'emigració, duanes i seguretat del port, emprant els mitjans adequats.

La funció del personal d'assistència finalitzarà una vegada arribis a l'estació marítima tot i que, si ho sol·licites, el nostre personal t'acompanyarà fins a l'exterior per ajudar-te a pujar a un cotxe particular o taxi amb el teu equipatge.

En cas que viatgis amb vehicle propi, seràs dels últims a abandonar el vaixell, excepte si el criteri del personal de la companyia present en el moment del desembarcament considera millor una altra opció.

 
pujar

serveis als vaixells

Tots els nostres vaixells disposen dels següents serveis adaptats a persones amb mobilitat reduïda:

  • Butaques adaptades (amb reposabraços abatibles i cinturó de seguretat).
  • Lavabos adaptats a les zones comunes.
  • Ancoratges de seguretat per a cadires de rodes.
  • Als vaixells que disposen d'acomodament en camarot, hi ha camarots habilitats.
Camarots adaptats a PMR Camarots adaptats a persones amb discapacitats visuals i auditives Butaques adaptades a PMR i persones amb discapacitats visuals Saló de butaques amb ancoratges per a cadires de rodes Restaurant amb cinturó per a cadires de rodes Cafeteria autoservei amb cinturó per a cadires de rodes Bar Cafeteria autoservei amb cinturó per a cadires de rodes Hall de coberta amb cinturó per a cadires de rodes Lavabos comuns adaptats a PMR Garatge adaptat a persones amb discapacitats visuals i auditives Plataformes remuntadores Eruga remuntadora certificada (desplaçaments verticals) Rampes Ascensors
Fortuny Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Sorolla Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Zurbarán Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Juan J. Sister Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
C. Málaga Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Las Palmas G. C Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Alborán Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Milenium Dos Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Alcántara Dos

Servei disponible Servei disponible
Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Albayzin Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Vronskiy Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Tenacia Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Sherbaskiy Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Scandola Servei disponible Servei disponible Servei disponible Servei disponible
Almariya​ Servei disponible Servei disponible